LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly PP 95
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp phẳng PET 95
    QUY CÁCH 2.000 cái/túi
Thông tin công ty