LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH360ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 55
    CAO 96
  • SẢN PHẨM Ly PP sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty