LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH400ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 58
    CAO 120
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty