LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH450ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 53
    CAO 120
  • SẢN PHẨM Ly Sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty