LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH500ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 55
    CAO 126
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty