LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH500ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 47
    CAO 113
  • SẢN PHẨM Ly nhựa PP đáy bầu
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty