LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH700ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 65
    CAO 157
  • SẢN PHẨM Ly Sọc
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty