LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH700ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 50
    CAO 158
  • SẢN PHẨM Ly nhựa đáy bầu
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty