LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH600ml
  • MIỆNG 95
    ĐÁY 56
    CAO 138
  • SẢN PHẨM Ly trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty