LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly PET 98
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Nắp phẳng PET 98
    QUY CÁCH 1.000 cái/túi
Thông tin công ty