LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH16/18oz (~470/530ml)
  • MIỆNG 98
    ĐÁY 58
    CAO 120
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty