LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH20oz (~590ml)
  • MIỆNG 98
    ĐÁY 59
    CAO 130
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty