LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP98-24OZ PET-T

  • DUNG TÍCH24oz (~710ml)
  • MIỆNG 98
    ĐÁY 59
    CAO 154
  • SẢN PHẨM Ly Trơn
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty