LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly PET phi 98
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM
    QUY CÁCH 2.000 cái/thùng
Thông tin công ty