LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCHDùng cho ly phi 98
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Năp nhựa không dùng ống hút phi 98
    QUY CÁCH 1.000 cái/thùng
Thông tin công ty