LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP-K-150PP

  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Dao nhựa trắng đục
    QUY CÁCH 5.000 cái/thùng
Thông tin công ty