LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
  • DUNG TÍCH1000 ml
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 75,5
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật (trong) kèm nắp 1000 ml
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty