LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 550ml
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 550ml
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 550ml
  • DUNG TÍCH550ml
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 40
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật (đen) kèm nắp 550 ml
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty