LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 650 ml
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 650 ml
  • DUNG TÍCH650ml
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 48
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật (đen) kèm nắp 650 ml
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty