LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO
sale
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 750 ml
Hộp thực phẩm chữ nhật màu đen 750 ml
  • DUNG TÍCH750ml
  • MIỆNG DÀI - 172, RỘNG - 117
    ĐÁY
    CAO 56
  • SẢN PHẨM Hộp thực phẩm chữ nhật (đen) kèm nắp 750 ml
    QUY CÁCH 300 bộ/thùng
Thông tin công ty