LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP-SP-150PP-B

  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Muỗng nhựa màu xanh
    QUY CÁCH 5.000 cái/thùng
Thông tin công ty