LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP-SP-150PP-K

  • DUNG TÍCH15cm
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Muỗng nhựa màu đen
    QUY CÁCH 5.000 cái/thùng
Thông tin công ty