LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP-SP-150PP-R

  • DUNG TÍCH
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Muỗng nhựa màu đỏ
    QUY CÁCH 5.000 cái/thùng
Thông tin công ty