LY NHỰA CHẤT LƯỢNG CAO

UKP-SP-200PP

  • DUNG TÍCH20cm
  • MIỆNG
    ĐÁY
    CAO
  • SẢN PHẨM Muỗng nhựa - trắng đục (cán dài)
    QUY CÁCH 5.000 cái/thùng.
Thông tin công ty